Σχετικά με τη Safemark

Πολλές από τις τοποθεσίες μας προσφέρουν στους επισκέπτες χρηματοκιβώτια Safemark εντός του δωματίου με περιορισμένη εγγύηση. Σε περίπτωση παραβίασης του χρηματοκιβωτίου, η περιορισμένη εγγύηση της Safemark σάς παρέχει δυνατότητα αποζημίωσης έως 5.000 $. Για την κάλυψη αυτής της ασφάλειας, ενδεχόμενης αποζημίωσης, προστασίας απορρήτου και άνεσης, ένα προαιρετικό τέλος εγγύησης χρηματοκιβωτίου (συν τους ισχύοντες φόρους) προστίθεται αυτόματα σε κάθε καρτέλα φιλοξενούμενου, σε συμμετέχοντα καταλύματα. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο, μπορείτε να αφαιρέσετε το τέλος από τον λογαριασμό σας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο προσωπικό υποδοχής κατά την αναχώρησή σας. 

Για την υποβολή αίτησης για πληρωμή βάσει της περιορισμένης εγγύησης, η παραβίαση του χρηματοκιβωτίου πρέπει να αναφέρεται στο προσωπικό του ξενοδοχείου και στις τοπικές αστυνομικές αρχές εντός 24 ωρών από τη στιγμή του συμβάντος, και πρέπει να κατατεθεί σχετική δήλωση στην αστυνομία. Το ξενοδοχείο πρέπει να υποβάλει μια συμπληρωμένη φόρμα Απώλειας περιουσίας, ένα αντίγραφο της αστυνομικής δήλωσης που να αποδεικνύει την παραβίαση του χρηματοκιβωτίου και τον αριθμό χρηματοκιβωτίου στη Safemark. Η Safemark θα συνεργαστεί στενά με το κατάλυμα και τις τοπικές αρχές, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία. Οι επισκέπτες οφείλουν να παρουσιάσουν τεκμήρια ή άλλες εύλογα αποδεκτές αποδείξεις στη Safemark, προσδιορίζοντας ειδικά τα κλεμμένα προσωπικά αντικείμενα και επαληθεύοντας την ιδιοκτησία.