Fotos

    Pool at the Wyndham Grand Plaza Royale Xiangai Mountain Fuzhou in Fuzhou, Other than US/Canada
    Wyndham Grand Plaza Royale Xiangai Mountain Fuzhou restaurant in Fuzhou, Other than US/Canada
    Wyndham Grand Plaza Royale Xiangai Mountain Fuzhou hotel lobby in Fuzhou, Other than US/Canada

    Reseñas y recompensas

    Servicios