3 kat daha fazla Wyndham Rewards ek puanı kazanın – 30.000'e kadar Wyndham Rewards ek puanı Hüküm ve Koşulları::

Bu teklif hüküm ve koşullarında ("Teklif Hükümleri") tanımlanmadan kullanılan, baş harfleri büyük yazılmış terimler, www.WyndhamHotels.com/wyndham-rewards/terms adresindeki Wyndham Rewards programı hüküm ve koşullarında ("Program Hükümleri") kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir. Bu ek puan teklifine ("Teklif") hak kazanmak için Wyndham Rewards Üyesi:

(i) Öncelikle wyndhamhotels.com/wyndham-rewards, wyndhamhotels.com veya katılımcı Otel Zinciri üyesi otellerden herhangi birinin resmi marka web sitesinde kayıt işlemini tamamlayarak Teklif'e kaydolmalıdır. wyndhamhotels.com/wyndham-rewards veya Wyndham Hotels & Resorts Uygulaması üzerinden Wyndham Rewards Üye hesabındaki "Promosyonlarım" bölümünden de kayıt olunabilir. Her durumda kayıtlar, 28 Eylül 2022 ve 13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılmış olmalıdır (Yukarıdaki şartlara uygun olarak kaydolan tüm Üyeler, bu Teklif Koşulları'nın bazı kısımlarında "Kayıtlı Üye" olarak anılacaktır); ardından

(ii) Kaydolduktan sonra ancak en geç 13 Ocak 2023 tarihine kadar herhangi bir Doğrudan Rezervasyon Kanalında (aşağıda tanımlandığı gibi) herhangi bir katılımcı otelde art arda en az iki (2) gecelik bir veya daha fazla Teklife Uygun Konaklama rezervasyonu yaptırmalı ve bu konaklamaları 16 Ocak 2023'e kadar tamamlamalıdır [Toplu olarak bu maddede (ii) belirtilen gereklilikler, "Rezervasyon ve Konaklama Koşulları"].

For purposes of these Offer Terms, “Direct Booking Channel” means:

(a) www.wyndhamhotels.com/wyndham-rewards, wyndhamhotels.com veya Otel Zincirlerinin resmi marka web sitelerinden herhangi biri;

(b) Wyndham Rewards veya Otel Zincirlerinden herhangi birinin resmi ücretsiz rezervasyon numarası;

(c) doğrudan bir Katılımcı Otelde, doğrudan tesisle veya

(d) Wyndham Hotels & Resorts uygulamasından.

Rezervasyon ve Konaklama Koşulları'na uygun şekilde her biri art arda iki (2) veya daha fazla gecelik bir veya daha fazla Teklife Uygun Konaklama rezervasyonu yapıp bunları tamamlayan Kayıtlı Üyeler, Program Hükümleri uyarınca her bir konaklama için Üyenin bu Teklif mevcut olmadığında söz konusu konaklamalarda kazanacağı Taban Puanın 3 katı kadar puan kazanırlar. Hiçbir durumda Üye, Rezervasyon ve Konaklama Koşulları'na uygun olarak tamamladığı tüm Teklife Uygun Konaklamaların toplamında 30.000 Wyndham Rewards ek puanından daha fazla puan kazanamaz (bu Teklif Hükümleri uyarınca Kayıtlı Üye tarafından kazanılan ekstra puanlar, "Ek Puan"). Örneğin, Rezervasyon ve Konaklama Koşulları'na uygun olarak Kayıtlı Üye tarafından rezervasyonu yapılan ve konaklaması tamamlanan art arda iki (2) gecelik Teklife Uygun Konaklama, Program Hükümleri uyarınca 2.000 Taban Puan kazanacakken, bu Teklif uyarınca toplam 6.000 puan kazanır (3 X 2.000 = 6.000, bu puanların 2.000'lik kısmı Taban Puan olarak, geri kalan 4.000'lik kısmıysa Ek Puan olarak addedilir). Bu Teklif Koşulları'nda aksi yönde herhangi bir hüküm bulunsa bile bir Üye 30.000 Wyndham Rewards Ek puanından fazla kazanamaz. Karışıklığa mahal vermemek için belirtilmelidir ki rezervasyonunu yaptığı konaklamayı gerçekleştirmeyen Üye, Ek Puan alamaz. Teklife Uygun Konaklamalar, belirli sınırlamalara tabidir ve üçüncü taraf online rezervasyonları içermez. Teklife Uygun Konaklamalar hakkında daha fazla bilgi için Program Hükümleri'ne bakın. Ek Puan, Üye teklife uygun konaklamayı tamamladıktan sonra genellikle altı ila sekiz hafta içinde Üye'nin Üye hesabına gönderilir. Karışıklığa mahal vermemek için belirtilmelidir ki (a) bu Teklif'e kaydolmadan önce rezervasyonu yapılan veya tamamlanan (tamamen ya da kısmen), (b) 28 Eylül 2022'den önce başlayan ve/veya (c) 16 Ocak 2023'ten sonra sona eren hiçbir konaklama Teklif'e dahil edilmeyecektir. Katılımcı Caesars Entertainment Tesisleri, tatil tesisleri ve kiralık tatil evlerindeki konaklamalar bu Teklif'in kapsamı dışındadır. Hızlı Konaklama ve Ücretsiz Konaklama ödülü kapsamındaki konaklamalar da bu Teklif'in kapsamı dışındadır. Üye profillerinde hava yolu milleri kazanma seçeneğini işaretlemiş olan Üyeler, Program Hükümleri'ne uygun olarak taban hava yolu mili ve Wyndham Rewards puanı şeklinde Ek Puan kazanacaklardır.

*ÖNEMLİ NOT: Bu Teklif, Latin Amerika ve Karayipler'deki katılımcı her şey dahil otellerde 5 katı Wyndham Rewards ek puan teklifi dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer Wyndham Rewards ek puan çarpanı içeren tekliflerle birleştirilemez. Bu Teklif Koşulları uyarınca Ek Puan hakkı kazanması gereken art arda iki (2) veya daha fazla gecelik Teklife Uygun Konaklama, art arda olsa da farklı zamanlarda rezerve edilmiş ve/veya konaklama birden fazla rezervasyon onay numarasıyla ilişkilendirilmişse farklı işlenebilir. Kazancınızın böyle bir durumdan etkilendiğini düşünüyorsanız lütfen Üye Hizmetleri'ni arayın.

Wyndham Rewards, Inc. bildirimde bulunmaksızın bu Teklif'i iptal edebilir veya değiştirebilir. Teklif, burada belirtilen koşullarda özel olarak değişiklik yapılmadığı sürece bu Teklif Hükümleri'ne ek olarak Program Hükümleri'nin tamamına tabidir. Hukuki olarak yasak olduğu yerlerde geçersizdir.