Açıklama

Bu iletide, Wyndham Hotels & Resorts markasını taşıyan tesislerin yerel yasa ve yönetmeliklere uyumluluğuna yönelik öneriler, işlemler, süreçler, kontrol listeleri ve genel fikirler yer alır. Yerel yasalar, söz konusu önerileri geçersiz kılar ve uygulama önceliğine sahiptir. Bu iletide sunulan bilgi ve materyallerin kapsayıcılığı sınırlı olabilir. İlgili tüm ülke, eyalet, yerel yasa ve/veya gereksinimler bu ileti kapsamında ele alınmamış olabilir.

Bu iletide yer alan bilgi ve materyaller, belirli görev ve işlevler konusunda otellere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu iletide yer alan bilgileri ne şekilde kullanacağınızla ilgili tercihiniz tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Söz konusu bilgiler profesyonel tavsiye vermek amacıyla gönderilmemiş olup; ülkenin, bölgenin veya yerel birimin geçerli yasa ve yönetmelikleri yerine geçemez. Bu iletide yer alan bilgi ve materyaller "olduğu gibi" prensibiyle sağlanmakta olup; bu bilgi ve materyallere, içeriğe, eklere veya diğer kaynaklara bağlantılarına ilişkin olarak üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet hakkı, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni, sarih ya da yasal hiçbir türde garanti verilmemektedir. 

Wyndham Hotel Group, LLC, ana şirketleri, alt kuruluşları, bağlı kuruluşları, üst düzey çalışanları, yöneticileri, çalışanları, yüklenicileri ve acenteleri; işbu iletide yer alan bilgilerin doğruluğuna veya güncelliğine güvenmenizden ya da bu iletiyi kullanımınızdan kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu iletide sağlanan herhangi bir bilgiden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak oluşan hiçbir türde hiçbir hasar veya kayıptan sorumlu değildir. Bu iletide yer alan hiçbir husus; sizinle yaptığımız sözleşmeyle, kanunlarla veya başka bir yasayla tanınan hukuki hakları sınırlayamaz.

© 2020, Wyndham Hotel Group, LLC.  Tüm hakları saklıdır. Başka biçimde veya sayfada aksi belirtilmediği sürece işbu ileti, iletinin içeriği, ekleri veya başka kaynaklara bağlantıları Wyndham Hotel Group LLC'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.