*Yalnızca belirli Wyndham Rewards otelleri Proje Gruplarına Ek Puan programına dahildir ve bazı Wyndham Rewards otelleri etkinlik planlayıcılara Proje Gruplarına Ek Puan programı hükümlerinin kapsamı dışında ekstra puanlar sunabilir. Proje Gruplarına Ek Puan programını veya başka bir etkinlik planlayıcı ekstra puan programını sunup sunmadığını öğrenmek için lütfen otelden veya bir Global Satış temsilcisinden bilgi alın. (a) Burada açıklanan program ile (b) otelin gönderdiği doğrulama e-postasında ve/veya otelle yaptığınız sözleşmede yer alan ayrıntılar arasında tutarsızlık olması durumunda, yukarıdaki maddede (b) açıklanan belgenin hükümleri geçerli olur.

Proje Gruplarına Ek Puan Programı Hüküm ve Koşulları

Burada belirtilen tüm hüküm ve koşullara tabi olarak, Proje Gruplarına Ek Puan programına (bundan böyle "Program" olarak anılacaktır) dahil olan, EMEA'daki her "Hotel by Wyndham" oteli, geçerli otellerde düzenlenen, Teklife Uygun Etkinliklerden (aşağıda açıklandığı şekilde) herhangi birinin Planlayıcısını vergi, tesis ücreti, hizmet ücreti, ek ücretler, bahşişler ve ilgili ücretler (bundan böyle "Teklife Uygun Gelir" olarak anılacaktır) hariç olmak üzere, Teklife Uygun Etkinliğin yer aldığı oteldeki oda ücretine harcanan 1 ABD doları (1,00 $) başına (veya diğer para birimleri için puanların verildiği sırada geçerli olan döviz kuruna bağlı olarak eş değer miktarda) dört (4) Wyndham Rewards puanı ile ödüllendirir. İşbu hüküm ve koşulların amaçları doğrultusunda, "Teklife Uygun Etkinlik" program dahilindeki bir otelde gerçekleştirilen, aşağıdaki koşulları karşılayan grup etkinliklerini ifade eder:

  1. Wyndham Hotels & Resorts Global Satış temsilcisi veya Wyndham Hotels & Resorts Global Satış ekibi üyesi aracılığıyla rezervasyonu yapılan etkinlik;
  2. (a) Uygun otel ile geçerli ve usulüne uygun olarak imzalanmış yazılı bir sözleşmede ve/veya (b) otelin gönderdiği doğrulama e-postasında (her biri bundan böyle "Teklife Uygun Belge" olarak anılacaktır) özel olarak Program kapsamında gerçekleştirilen etkinlik şeklinde tanımlanan etkinlik;
  3. Teklife Uygun Belge'ye uygun olarak ödemesi yapılan etkinlik;
  4. En az yedi (7) gün (Bundan böyle "Teklife Uygun Minimum Süre" olarak anılacaktır) için gecelik bir (1) veya daha fazla odayı kapsayan etkinlik;
  5. Teklife Uygun Minimum Süre boyunca en az bir (1) gün için beş (5) odalık rezervasyon yaptırılan etkinlik;
  6. Teklife Uygun Gelir kapsamında en az iki bin beş yüz ABD doları (2.500,00 $) kazandıran etkinlik.

Teklife Uygun Belge'de etkinlik için tek bir giriş ve çıkış tarihi belirtildiği sürece, Teklife Uygun Minimum Süre'yi tamamlamak için art arda konaklamaya gerek yoktur. Teklife Uygun Belge'de belirtilen Teklife Uygun Etkinlik birkaç gün sürüyorsa Program kapsamında Teklife Uygun tek bir Etkinlik olarak kabul edilir. İşbu hüküm ve koşulların amaçları doğrultusunda, "Planlayıcı" (a) kendi veya bir üçüncü taraf adına Teklife Uygun Etkinlik rezervasyonu yapan ve (b) ilgili Teklife Uygun Belge'de bahsi geçen Teklife Uygun Etkinliğin "Planlayıcısı" olarak tanımlanan veya işbu hüküm ve koşullara uygun olarak söz konusu "Planlayıcının" yerine ikame edilen herhangi bir Wyndham Rewards Üyesini ifade eder. Program kapsamında kazanılan puanlar yalnızca Planlayıcı'ya verilir. 18 yaş ve üzeri herkes, Wyndham Rewards'a ücretsiz olarak katılabilir. Wyndham Rewards programının hüküm ve koşulları için wyndhamhotels.com/en-uk/wyndham-rewards/terms adresini ziyaret edin.

Program'da, indirimin uygulanmadığı tarihler ve müsaitlik durumu geçerlidir.

İşbu hüküm ve koşullara tabi olarak Wyndham Rewards puanları, ödemenin ana hesap veya kişiler tarafından yapılmasına bakılmaksızın Teklife Uygun tüm Gelirler için ödül olarak verilir. İşbu hüküm ve koşulların aksini belirten herhangi bir hüküm bulunsa bile Planlayıcı, Program kapsamında Teklife Uygun Etkinlik başına en fazla 50.000 Wyndham Rewards puanı kazanabilir. İşbu hüküm ve koşullara uygun olarak kazanılan Wyndham Rewards puanları, Teklife Uygun Etkinlik dahilinde ödenmesi gereken ücretin eksiksiz olarak ödendiği tarihten otuz (30) gün sonra ödül olarak verilir. Wyndham Rewards profillerinde Wyndham Rewards ödülleri yerine hava yolu mili, demir yolu puanı veya diğer seyahat ortağı para birimlerini tercih ettiklerini belirten Planlayıcılar, işbu Programın hüküm ve koşulları uyarınca Wyndham Rewards puanları kazanır.

İşbu hüküm ve koşullara uygun olarak kazanılan Wyndham Rewards puanları, geçerli Teklife Uygun Belge'de tanımlanan Planlayıcı'ya ödül olarak verilir; bu sözleşmeye göre kazanılan puanların bahsi geçen Planlayıcı'nın hesabına yatırılmasından önce Planlayıcı işten çıkarılırsa, sözleşmesi feshedilirse veya grubun etkinlik planlayıcısı olma yetkisi elinden alınırsa grup, bu puanları ödül olarak almak için Planlayıcı'nın yerine geçecek bir Wyndham Rewards Üyesi ikame edebilir. İkame işlemi yazıya dökülüp grubun ve program dahilindeki otelin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Çalışan, müşteri veya başka bir üçüncü taraf (her biri bundan böyle "Üçüncü Taraf"olarak anılacaktır) adına rezervasyon yapan her Planlayıcı, Üçüncü Taraf'ı Program kapsamında kazandığı tüm puanlarla ilgili bilgilendirmeyi, Üçüncü Taraf'ın mevcut tüm hediye ve teşvik politikalarının yanı sıra geçerli tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymayı kabul eder. Her Planlayıcı, programa katılarak Wyndham Hotel Group, LLC, Wyndham Rewards, Inc., program dahilindeki otel ve ilgili bağlı kuruluşlar ile alt kuruluşları, Planlayıcının yukarıdaki hükme uymaması durumunda Üçüncü Tarafça öne sürülen tüm iddialara karşı tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul eder.

Wyndham Rewards, Inc., Program'ı veya Program'ın hüküm ve koşullarını herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar. Kanunlarca yasaklanan durumlarda geçersizdir. Wyndham Rewards puanlarının kullanımı, Wyndham Rewards programının hüküm ve koşullarına tabidir. Wyndham Rewards programı herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Programın eksiksiz hüküm ve koşulları için wyndhamhotels.com/en-uk/Wyndham-rewards/terms adresini ziyaret edin.