Hüküm ve Koşullar

Bu promosyon hüküm ve koşullarında ("Promosyon Koşulları") tanımlanmadan kullanılan, baş harfleri büyük yazılmış kavramlar, www.WyndhamHotels.com/en-uk/wyndham-rewards/terms adresindeki Wyndham Rewards Programı Hüküm ve Koşulları'nda ("Program Koşulları") belirtilen anlamlara sahiptir. 16 Eylül 2020 tarihinden itibaren, küçük veya orta ölçekli bir işletme olan Seyahat Düzenleyici (aşağıda tanımlandığı gibi), Wyndham Hotels & Resorts, Inc. ("WHR") kurumsal hesap sorgu formu ("Başvuru") üzerinden başvuruda bulunarak söz konusu işletmenin hacme göre En Uygun Fiyatımız üzerinden yüzde on beş (%15) varan indirimden ("İndirim" ve "Bonus Puan" ile birlikte, aşağıda tanımlandığı şekilde "Teklif") yararlanmaya uygun olup olmadığını öğrenebilir. Yalnızca yeni hesaplar için geçerlidir. "Seyahat Düzenleyici", Wyndham Rewards Üyesi olan veya adına Başvuruda bulunduğu küçük veya orta ölçekli işletmenin temsilcisi olan kişiyi ifade eder. Başvurunun WHR tarafından alınmasının ardından bir ekip üyesi Başvuruyu inceler, gerekmesi halinde uygunluk durumu için ek sorular sormak üzere Seyahat Düzenleyici ile telefon veya e-posta üzerinden iletişime geçer ve on dört (14) gün içinde Seyahat Düzenleyiciye Başvurunun onaylanıp onaylanmadığını belirten bir e-posta ("Karar E-postası") gönderir. Başvurunun onaylanması halinde Karar E-postasında (i) kurum kimliği ("Kurum Kimliği") ve (ii) söz konusu Kurum Kimliğine sunulan İndirim yüzdesi yer alır.

İndirim yalnızca Seyahat Düzenleyici ve/veya Seyahat Düzenleyicinin organizasyonu kapsamında seyahat eden kişilerce, (i) www.wyndhamhotels.com, (ii) 866-375-8080 numaralı telefon veya (iii) Wyndham Hotels & Resorts uygulaması üzerinden Kurum Kimliği sağlanarak Katılımcı Otellerdeki Teklife Uygun Konaklamalar için yapılan rezervasyonlarda geçerlidir.

İndirim; Katılımcı Otelin vergiler, tesis/hizmet ücretleri, ek ücretler, bahşişler, oda başı ilave ücretler, uygulanabilecek gecelik ücretler hariç En Uygun Fiyatı üzerinden yapılır.  En Uygun Fiyat; talep edilen, eş değer koşullara sahip otel, tarih ve konaklama için internetteki en uygun, özel koşul gerektirmeyen, kısıtlamasız ve herkese sunulan fiyatı ifade eder.

30.000 Wyndham Rewards bonus puanı ("Bonus Puan") kazanmak için Seyahat Düzenleyici ve/veya Seyahat Düzenleyicinin organizasyonu kapsamında seyahat eden kişiler, bu Promosyon Koşulları doğrultusunda, Katılımcı Otellerde Teklif Dönemi süresinde Teklife Uygun Konaklama rezervasyonu yapmalı ve bu konaklamayı tamamlamalıdır. Söz konusu rezervasyon ve konaklama, 16 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ("Teklif Dönemi"), vergiler, tesis/hizmet ücretleri, yiyecek ve içecekler ve diğer ek ücretler hariç, gecelik toplam oda ücreti tutarı en az 10.000,00 ABD doları ("Minimum Harcama") olacak şekilde gerçekleştirilmelidir. En geç 15 Temmuz 2021 tarihinde WHR, Teklif Dönemi süresinde Minimum Harcama koşulunun karşılanıp karşılanmadığını ve Seyahat Düzenleyici ve/veya Seyahat Düzenleyicinin organizasyonu kapsamında seyahat eden kişiler tarafından ödemenin yapılıp yapılmadığını onaylar. Teklif Dönemi süresinde Minimum Harcama koşulunun karşılandığı onaylandığında WHR, Bonus Puanları Seyahat Düzenleyicinin bildirdiği Wyndham Rewards Üye hesabına en geç 30 Ağustos 2021 tarihinde yatıracaktır. Seyahat Düzenleyici, Wyndham Rewards Üyesi olmalı ve Başvurusunu yaptığı sırada Wyndham Rewards Üye numarasını vermelidir.

Wyndham Rewards Üyesi olan ve Teklif Dönemi süresinde Katılımcı Otellerde Teklife Uygun Konaklama rezervasyonu yaptıran seyahat eden kişiler, Program Koşulları doğrultusunda Wyndham Rewards puanı kazanabilir. Geçerli Konaklamalar, belirli sınırlamalara tabidir ve üçüncü taraf online rezervasyonları içermez. Geçerli Konaklamalar hakkında daha fazla bilgi için Program Hükümleri'ne bakın.

Bu Teklife uygun olarak kazanılan Bonus Puan, Seyahat Düzenleyiciye veya Seyahat Düzenleyicinin Başvurusunda belirtilen şekilde, Seyahat Düzenleyicinin organizasyonu kapsamında yer alan başka bir Wyndham Rewards Üyesine ödül olarak verilir. Ancak Seyahat Düzenleyici veya Seyahat Düzenleyicinin organizasyonu kapsamında yer alan ve Seyahat Düzenleyicinin Başvurusunda Bonus Puan kazanacağı belirtilen başka bir Wyndham Rewards Üyesi, bu Teklif kapsamında kazanılan puanlar söz konusu kişinin hesabına yatırılmadan önce işten çıkarılırsa, kişinin sözleşmesi feshedilirse veya başvuru sahibi işletme adına Bonus Puan alma yetkisi başka bir şekilde elinden alınırsa işletme, bu puanları almak üzere yerine alternatif bir Wyndham Rewards Üyesi tayin etme hakkına sahiptir.

Bu Tekliften yararlanarak çalışan, müşteri veya başka bir üçüncü taraf (her biri "Üçüncü Taraf") adına rezervasyon yapan Seyahat Düzenleyici, Üçüncü Tarafı Teklif kapsamında kazandığı tüm puanlarla ilgili bilgilendirmeyi, Üçüncü Tarafın mevcut tüm hediye ve teşvik politikalarının yanı sıra geçerli tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymayı kabul eder. Bu Tekliften yararlanan her Seyahat Düzenleyici; Wyndham Hotel Group, LLC, Wyndham Rewards, Inc. ve ilgili bağlı kuruluşlar ile alt kuruluşları, Seyahat Düzenleyicinin yukarıdaki hükme uymaması durumunda Üçüncü Tarafça öne sürülen tüm iddialara karşı tazmin etmeyi ve zarar görmelerini engellemeyi kabul eder. Bu Teklif, haber verilmeksizin iptal edilebilir veya değiştirilebilir ve hukuki olarak yasak olduğu yerlerde geçersizdir.

7.500 Wyndham Rewards puanı, müsaitlik durumlarına bağlı olarak, binlerce Katılımcı Otel'deki standart bir odada bir gece konaklamak için kullanılabilir. Çoğu tesiste, ücretsiz konaklama yalnızca oda ücretleri (vergiler dahil) için geçerlidir.  Ücretsiz Konaklama ödüllerinin kullanım düzeyleri, Katılımcı Otele göre değişir ve gecelik 30.000 puana kadar çıkabilir. Ayrıca tesis ücretleri (puanlarla ödenemez) geçerli olabilir.  Wyndham Rewards puanlarının nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için  Program Koşulları'na bakın.  Üye profillerinde hava yolu mili veya demir yolu puanı kazanmayı tercih etmiş olan Üyeler, Program Koşullarına uygun olarak hava yolu mili veya demir yolu puanı ve Bonus Puan kazanır.

Wyndham Rewards puanlarının kullanımı, Wyndham Rewards Programı hüküm ve koşullarına tabidir.  Wyndham Rewards, Inc., Program'ı veya Program'ın hüküm ve koşullarını herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar. Kanunlarca yasaklanan durumlarda geçersizdir. Programın eksiksiz hüküm ve koşulları için wyndhamhotels.com/en-uk/wyndham-rewards/terms adresini ziyaret edin.

© 2020 Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Tüm hakları saklıdır. Wyndham Hotels & Resorts, Inc. şirketinin bir yan kuruluşu tarafından yönetilen veya ona ait olan bazı oteller dışındaki otellerin tümü bağımsız mülkiyetlidir ve bağımsız olarak işletilir.