sfSsoConfig

Bu Yaz İki Geceye Kadar Ücretsiz Konaklama Hakkı Kazanın: Hüküm ve Koşullar

Bu teklif hüküm ve koşullarında ("Teklif Hükümleri") tanımlanmadan kullanılan, baş harfleri büyük yazılmış terimler, www.WyndhamHotels.com/wyndham-rewards/terms adresindeki Wyndham Rewards programı hüküm ve koşullarında ("Program Hükümleri") kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir. Bu Wyndham Rewards bonus puan teklifine ("Teklif") hak kazanmak için Wyndham Rewards Üyesi:

(a) öncelikle wyndhamhotels.com/wyndham-rewards, wyndhamhotels.com veya katılımcı Otel Zinciri üyesi otellerden herhangi birinin resmi marka web sitesinde kayıt işlemini tamamlayarak Teklif'e kaydolmalıdır ya da wyndhamhotels.com/wyndham-rewards veya Wyndham Hotels & Resorts Uygulaması üzerinden Wyndham Rewards Üye hesabındaki "Promosyonlarım" bölümünden de kaydolunabilir. Her durumda kayıtlar, 20 Mayıs 2024 ve 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılmış olmalıdır. (Yukarıdaki şartlara uygun olarak kaydolan tüm Üyeler, bu Teklif Koşullarının bazı kısımlarında "Kayıtlı Üye" olarak anılacaktır); ardından

(b) kayıt olduktan sonra ancak 31 Ağustos 2024 tarihinden önce, herhangi bir Doğrudan Rezervasyon Kanalında (aşağıda tanımlandığı gibi) bir Katılımcı Otelde aşağıda açıklanan geçerli minimum konaklama süresini karşılayan bir Teklife Uygun Konaklama rezervasyonu yapmalı ve bu konaklamayı 3 Eylül 2024'e kadar tamamlamalıdır [Toplu olarak bu maddede (b) belirtilen gereklilikler, "Rezervasyon ve Konaklama Koşulları"].

Bu Teklif Hükümleri kapsamında, "Doğrudan Rezervasyon Kanalı" şu anlama gelir:

(i) www.wyndhamhotels.com/wyndham-rewards, wyndhamhotels.com veya Otel Zincirlerinin resmi marka web sitelerinden herhangi biri;

(ii) Wyndham Rewards veya Otel Zincirlerinden herhangi birinin resmi ücretsiz rezervasyon numarası;

(iii) doğrudan bir Katılımcı Otelde, doğrudan tesisle veya

(iv) Wyndham Hotels & Resorts uygulamasından.

İşbu Teklif Hükümleri'nin aksini belirten herhangi bir hüküm bulunsa bile Teklif, Çin (Hong Kong, Makao ve Tayvan dahil) veya Moğolistan'daki otellerde geçerli değildir.

Bir Kayıtlı Üyenin bu Teklifle bağlantılı olarak kazanabileceği Wyndham Rewards bonus puanlarının sayısı, konaklama süresine ve ana Wyndham Rewards Visa Kart Üyesi ("Ana Kart Üyesi") olup olmadığına bağlıdır. Aşağıda tanımlanan bonus puan ödülü üst sınırlarıyla ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Teklif Hükümleri'ne tabidir:

  • art arda iki (2) gecelik konaklamalarda 7.500 Wyndham Rewards bonus puanı kazanılır;
  • art arda üç (3) gecelik konaklamalarda 12.500 Wyndham Rewards bonus puanı kazanılır; ve
  • art arda dört (4) veya daha fazla gecelik konaklamalarda 15.000 Wyndham Rewards bonus puanı kazanılır.

Yukarıda açıklanan bonus puan ödüllerinin her biri (aşağıda açıklanan üst sınırlara uygun olacak şekilde azaltılabilir) buradan itibaren zaman zaman "Promosyon Bonus" olarak anılacaktır. Aynı zamanda Ana Kart Üyesi olan ve bir veya daha fazla konaklama için Rezervasyon ve Konaklama Gerekliliklerini karşılayan Kayıtlı Üyeler, bir Promosyon Bonusu ("Ek Bonus") kazanmak için ilk konaklamalarını tamamladıktan sonra ekstra 5.000 Wyndham Rewards bonus puanı kazanacaklardır. Rezervasyon ve Konaklama gereklilikleri uyarınca, kaç gece konaklanıldığına bakılmaksızın, her bir Ana Kart Üyesi için bir (1) Ek Bonus sınırı vardır.

İşbu Teklif Hükümleri'nin aksini belirten herhangi bir hüküm bulunsa bile söz konusu Üyenin Rezervasyon ve Konaklama Gerekliliklerine uygun olarak kaç konaklama veya gece tükettiğine bakılmaksızın bu Teklif uyarınca Ana Kart Üyesi olmayan her Kayıtlı Üye maksimum 15.000 Wyndham Rewards bonus puanı kazanabilir ve Ana Kart Üyesi olan her Kayıtlı Üye maksimum 20.000 Wyndham Rewards bonus puanı kazanabilir. Bu; Kayıtlı Üye, Rezervasyon ve Konaklama gerekliliklerine uygun şekilde birden fazla konaklama tamamlasa bile ikinci konaklamaya ilişkin Promosyon Bonus'un, yukarıdaki tabloya göre ilk konaklama için belirtilen geçerli bonus puan sayısı 15.000'den düşüldüğünde çıkan sayıya eşdeğer olacağı ve ikinci konaklamadan sonraki konaklamalar için herhangi bir bonus puan verilmeyeceği anlamına gelir. Yukarıdaki ifadeleri sınırlamaksızın örnek vermek gerekirse:

  • Her biri Rezervasyon ve Konaklama Gerekliliklerine uygun olarak 2 gecelik 2 ayrı gece konaklama yapan Ana Kart Üyesi Olmayan Kayıtlı Üye, ilk konaklama için 7.500 Promosyon Bonus puan ve ikinci konaklama için 7.500 Promosyon Bonus puan [15.000 eksi 7.500 (ilk konaklama için kazanılan puan sayısı) = 7.500] alarak toplamda 15.000 bonus puan kazanacaktır. Söz konusu Kayıtlı Üye, Ana Kart Üyesiyse her iki 7.500 Promosyon Bonus puanın yanı sıra 5.000 Ek Bonus puan (toplam 20.000 bonus puan) alacaktır ve
  • her biri Rezervasyon ve Konaklama Gerekliliklerine uygun olarak 3 gecelik bir konaklamanın ardından 4 ayrı gece konaklama yapan Ana Kart Üyesi Olmayan Kayıtlı Üye, ilk konaklama için 12.500 Promosyon Bonus puan ve ikinci konaklama için yalnızca 2.500 Promosyon Bonus puan [15.000 eksi 12.500 (ilk konaklama için kazanılan puan sayısı) = 2.500] alarak toplamda 15.000 bonus puan kazanacaktır. Söz konusu Kayıtlı Üye, Ana Kart Üyesiyse 12.500 Promosyon Bonus puanın ve 2.500 Promosyon Bonus puanın yanı sıra 5.000 Ek Bonus puan (toplam 20.000 bonus puan) alacaktır ve
  • Teklif yalnızca her bir Kayıtlı Üye başına Rezervasyon ve Konaklama Gerekliliklerine uygun olarak tamamlanan en fazla iki (2) ayrı konaklama için geçerlidir.

Teklife Uygun Konaklamalar, belirli sınırlamalara tabidir ve üçüncü taraf online rezervasyonları veya puanla elde edilen ücretsiz ya da indirimli konaklamaları içermez. Teklife Uygun Konaklamalar hakkında daha fazla bilgi için Program Hükümleri'ne bakın. Bonus puanlar, Üye teklife uygun konaklamayı tamamladıktan sonra genellikle iki ila dört hafta içinde Üye'nin Üye hesabına gönderilir. Karışıklığa mahal vermemek için belirtilmelidir ki, (a) bu Teklif'e kaydolmadan önce rezervasyonu yapılan veya tamamlanan (tamamen ya da kısmen), (b) 20 Mayıs 2024'ten önce başlayan ve/veya (c) 3 Eylül 2024'ten sonra sona eren hiçbir konaklama Teklif'e dahil edilmeyecektir. Üye profillerinde hava yolu milleri kazanma seçeneğini işaretlemiş olan Üyeler, Program Hükümleri'ne uygun olarak hava yolu mili ve bu Teklif uyarınca kazanılabilen bonus puanları puan şeklinde kazanacaklardır.

Şüpheye yer vermemek adına belirtilmelidir ki Wyndham Rewards® Business hesapları bu Teklif'in kapsamı dışındadır.

Wyndham Rewards, Inc. bildirimde bulunmaksızın bu Teklif'i iptal edebilir veya değiştirebilir. Teklif, burada belirtilen koşullarda özel olarak değişiklik yapılmadığı sürece bu Teklif Hükümleri'ne ek olarak Program Hükümleri'nin tamamına tabidir. Çin (Hong Kong, Makao ve Tayvan dahil), Moğolistan ve hukuki olarak yasak olduğu yerlerde geçersizdir.