Gizlilik Bildirimi

Son Güncelleme: 30 Ocak 2024

 

Giriş

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. ve bağlı kuruluşları veya alt kuruluşları (topluca "WHR", "biz", "bize" veya "bizim") gizliliğe önem verir ve hakkınızdaki bilgileri toplama, ifşa etme ve kullanma ("İşleme") şeklimiz hakkında bilgi sahibi olmanızı ister. Bu gizlilik bildirimi ("Gizlilik Bildirimi") web sitelerimiz ("Web Siteleri" veya "siteler"), kontrol ettiğimiz sosyal medya sayfaları ("Sosyal Medya Sayfaları"), sunduğumuz yazılım uygulamaları ("Uygulamalar") ve çevrimdışı etkinlikler aracılığıyla (ör. verilerinizi çağrı merkezlerimizi telefonla arayarak veya şahsen sağladığınızda) topladığımız bilgilerle ilgili uygulamalarımızı açıklamaktadır (yukarıdaki tüm öğeler topluca "Hizmetler" olarak anılır).

Bu Gizlilik Bildirimi, WHR bayileri tarafından işletilen oteller (bağımsız mülkiyete tabi ve bağımsız olarak işletilen) veya WHR'nin yönetmekle birlikte sahibi olmadığı oteller ("Oteller") için geçerli değildir. Örneğin, Oteller kendi pazarlama kampanyalarını yürütebilir ve kendi pazarlama kampanyalarından münferiden sorumludur. Kişisel Bilgilerinizle ilgili nasıl bir uygulama gerçekleştirileceğini öğrenmek için lütfen her bir Otelin gizlilik bildirimini okuyun.

Gizlilik uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdakileri okuyun ve uygulamalarımızın geçerli yasalara tabi olduğunu unutmayın. Bu, uygulamalarımızın bazı yargı bölgelerinde yerel yasal gereklilikleri yansıtacak şekilde daha sınırlı olabilecekleri anlamına gelir.

Bilgi Kategorileri

Çeşitli kaynaklardan "Kişisel Bilgiler" (sizi tanımlayan, sizinle ilgili, sizi tarif eden veya sizinle makul bir şekilde ilişkilendirilebilen veya belirli bir kişi olarak yahut geçerli yasalarda tanımlandığı üzere haneniz ile doğrudan veya dolaylı olarak bağdaştırılabilecek bilgiler) toplar ve bunları birden fazla amaç doğrultusunda kullanır ve ifşa ederiz.

İletişim Bilgileri

 • Öğeler:
  • Örnek veri öğeleri arasında sınırlama olmaksızın gerçek ad, takma ad, posta adresi, telefon numarası veya e-posta adresi bulunur
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar: 
  • Bu bilgileri, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizinle olan ticari işlemlerimiz için kullanabiliriz:
   • Sizinle bir sözleşme imzalamak ya da uygulamak
   • Sorularınıza veya taleplerinize yanıt vermek ya da satın alma veya hizmet taleplerini tamamlamak yerine getirmek
   • Size işlem bilgileri veya idari bilgiler göndermek
   • Çekiliş, yarışma ve benzer promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bunları yönetmek
   • Kendi ürün ve hizmetlerimiz veya üçüncü tarafların ürün ve hizmetlerine yönelik ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz iletileri size göndermek
   • Hizmetler aracılığıyla bir arkadaşınıza mesaj göndermenize veya yorumlar ya da kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerikleri göndermenize olanak tanımak
   • Herhangi bir sadakat programına ya da başka programlara katılmanıza olanak tanımak
   • Size özel ürün ve teklifler sunarak Hizmet deneyiminizi kişiselleştirmek
 • Kaynaklar:
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, Hizmetlerin kullanılması, bizimle iletişime geçilmesi, rezervasyon yapılması, bir ürün veya hizmet için kaydolma veya ödeme yapma, bir tesiste kalma, bize geri bildirim veya yorum sağlama, sadakat programlarına veya diğer programlara, promosyonlara veya etkinliklere katılma), siz
  • Herkese açık veritabanları, eş pazarlama ortakları, veri şirketleri, sosyal medya platformları, sosyal medya bağlantılarınız, Web Sitesi hesabınıza bağlamayı tercih ederseniz sosyal medya hesabınız veya varsa diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım:
  • Bu bilgileri, bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde Bağlı Kuruluşlar, Hizmet Sağlayıcılar, İş Ortakları ve Diğer Üçüncü Taraflarla veya aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı üzere yasaların izin verdiği şekilde paylaşabiliriz
  • Pazarlama tercihlerinize veya diğer tercihlerinize tabi olarak (onay gerekebilir), ilginizi çekebilecek ürünleri veya hizmetleri hakkında sizinle iletişime geçebilmeleri için bu bilgileri mali bedel karşılığında eski bağlı kuruluşumuz olan bir devre mülk şirketine satabilir, bu şirketle paylaşabilir veya lisanslayabiliriz.
  • Telefon numaranız; istenmeyen pazarlama içerikli mesajlar gönderme amacı güden Bağlı Kuruluşlara, Hizmet Sağlayıcılara, İş Ortaklarına ve Diğer Üçüncü Taraflara satılmayacak veya bunlarla paylaşılmayacaktır.
 • Saklama Dönemi:
  • İletişim Bilgilerinizi, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.     İlginizi çekebilecek ürünleri veya hizmetleri hakkında sizinle iletişime geçebilmeleri için bu bilgileri mali bedel karşılığında eski bağlı kuruluşumuza, bir devre mülk şirketine satabilir veya lisanslayabiliriz

Demografik Bilgiler

 • Öğeler:
  • Örnek veri öğeleri sınırlama olmaksızın yaş, cinsiyet, aile durumu, gelir veya diğer bilgileri içerir
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar: 
  • Bu bilgileri şu amaçlarla kullanabiliriz:
   • Size özel ürün ve teklifler sunarak Hizmet deneyiminizi kişiselleştirmek
   • Satın alma işlemlerini veya hizmet taleplerini tamamlamak ve yerine getirmek (örneğin, çocuklu aile olarak seyahat ediyorsanız ve ilgili konaklama tercihleriniz varsa)
     
 • Kaynaklar:
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, bizimle iletişime geçilmesi, rezervasyon yapılması, bir tesiste kalma, sadakat programlarına veya diğer programlara, promosyonlara veya etkinliklere katılma), siz
  •  Herkese açık veritabanları, eş pazarlama ortakları, veri şirketleri, sosyal medya platformları, sosyal medya bağlantılarınız, Web Sitesi hesabınıza bağlamayı tercih ederseniz sosyal medya hesabınız veya varsa diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım: 
  • Bu bilgileri, aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı üzere yasaların izin verdiği şekilde Bağlı Kuruluşlar, Hizmet Sağlayıcılar, İş Ortakları ve Diğer Üçüncü Taraflarla veya paylaşabiliriz
    
 • Saklama Dönemi:
  • İletişim Bilgilerinizi, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.        

Resmi Kimlik Numaraları veya Belgeleri

 • Öğeler:
  • Örnek veri öğeleri arasında sınırlama olmaksızın sürücü belgesi numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası veya diğer benzer resmi kimlik numarası ve ilgili belgeler yer alır
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar:
  • Bu verileri, dolandırıcılığı önleme veya uyumluluk doğrulaması gibi gerekli durumlarda ya da vergi, finansal işlem gibi yasaların gerektirdiği durumlarda veya diğer amaçlarla sizi daha kesin bir şekilde tanımlamak için kullanabiliriz
 • Kaynaklar:
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, bizimle iletişime geçilmesi, rezervasyon yapılması, sadakat programlarına veya diğer programlara, promosyonlara veya etkinliklere katılma), siz
  • Herkese açık veritabanları, veri şirketleri veya diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım: 
  • Bu bilgileri, Bağlı Kuruluşlar ve Hizmet Sağlayıcılar ile veya aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı üzere yasaların izin verdiği şekilde paylaşabiliriz
 • Saklama Dönemi:
  • Resmi Kimlik Numaralarınızı veya Belgelerinizi, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.

Finansal Bilgiler

 • Öğeler: 
  • Örnek veri öğeleri, sınırlama olmaksızın kredi veya banka kartı numarası, banka hesap numarası veya diğer finansal bilgileri içerir
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar: 
  • Bu verileri şu amaçlarla kullanabiliriz:
   • Sizinle bir sözleşme imzalamak ya da uygulamak
   • Bir ürün veya hizmet için ödeme yapmanıza olanak tanımak
   • Herhangi bir satın alımı veya hizmet talebini tamamlamak ya da yerine getirmek
 • Kaynaklar:
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, bizimle iletişime geçilmesi, rezervasyon yapılması, sadakat programlarına veya diğer programlara, promosyonlara veya etkinliklere katılma), siz
  • Herkese açık veritabanları, veri şirketleri veya diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım: 
  • Bu bilgileri, Bağlı Kuruluşlar ve Hizmet Sağlayıcılar ile veya aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı üzere yasaların izin verdiği şekilde paylaşabiliriz
 • Saklama Dönemi:
  • Resmi Kimlik Numaralarınızı veya Belgelerinizi, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.

Benzersiz Kişisel Tanımlayıcılar

 • Öğeler:
  • Örnek veri öğeleri, sınırlama olmaksızın, çevrimiçi tanımlayıcılar, Cihaz Kimliği, İnternet Protokolü (IP) adresi, hesap veya üyelik adı, kimlik numarası ya da diğer benzer tanımlayıcıları içerir
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar: 
  • Bu bilgileri şu amaçlarla kullanabiliriz:
   • Varsa bir üyelik numarası kullanarak sadakat programı etkinliklerini tamamlamak ve yerine getirmek
   • Hizmetlerin kullanımını analiz etmek (örneğin, Web Sitelerimizde, Sosyal Medya Sayfalarında veya Uygulamalarda)
   • Hizmetlerimizi çeşitli cihazlarda nasıl kullandığınızı anlamak ve size özel promosyonlar sunmak
   • Kullandığınız tüm cihazlarda sizi tanımak ve Hizmetlerimize veya diğer web sitelerine, uygulamalara veya çevrimiçi hizmetlere eriştiğinizde ve bunları kullandığınızda ilginizi çekebilecek ürün veya hizmetlerle ilgili hedefli reklamlar sunmamıza olanak tanımak
   • Aşağıda açıklandığı şekilde coğrafi konum etkinliklerini kolaylaştırmak
 • Kaynaklar:
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, Hizmetlerin kullanılması, bizimle iletişime geçilmesi, rezervasyon yapılması, sadakat programlarına veya diğer programlara, promosyonlara veya etkinliklere katılma), siz
  • Herkese açık veritabanları, eş pazarlama ortakları, veri şirketleri veya diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım: 
  • Bu bilgileri, Bağlı Kuruluşlar, Hizmet Sağlayıcılar, İş Ortakları veya Diğer Üçüncü Taraflarla veya aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı üzere yasaların izin verdiği şekilde paylaşabiliriz
 • Saklama Dönemi:
  • Benzersiz Kişisel Tanımlayıcılarınızı, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.

İşlem, İlişki, Kişisel Tercihler, Kullanım ve Konum Bilgileri

 • Öğeler: 
  • Örnek veri öğeleri, sınırlama olmaksızın satın alma veya kullanım geçmişini (örneğin, konaklama veya seyahat bilgileri ve tercih ettiğiniz konum/olanaklar, tarihler ve dahil olan çocuk sayısı gibi tercihler), üyelik veya diğer program durumlarını, iletişim tercihlerini, ürün veya hizmet tercihlerini (konaklamanızı etkileyebilecek özel gereksinimler veya koşullar gibi), Hizmetlerin kullanım geçmişini, konum bilgilerini içerir
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar: 
  • Bu bilgileri şu amaçlarla kullanabiliriz:
   • Size özel ürün ve teklifler sunarak Hizmet deneyiminizi kişiselleştirmek
   • Herhangi bir satın alımı veya hizmet talebini tamamlamak ya da yerine getirmek (örneğin, konaklamanız için konaklama düzenlemelerini etkileyebilecek özel bir gereksinim, koşul veya başka bir tercih belirtilirse veya konaklamanız için tercih ettiğiniz bir konum/olanak veya ikramlarınız varsa)
   • Profilinizi iletişim tercihlerinizi yansıtacak şekilde yapılandırmak (örneğin, metin mesajları veya posta üzerinden gönderme yerine e-posta tercihi veya belirli türde mesajlar almayı tercih etme veya reddetme)
   • Uygulamalarımızı indirdiyseniz işlemlerinize veya konaklama bilgilerinize ve coğrafi konumunuza göre size gerçek zamanlı bilgiler veya teklifler sunmak
 • Kaynaklar:
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, konum izleme özelliği etkinleştirilmiş bir telefon veya Uygulama gibi çeşitli cihazları kullanarak bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, Hizmetlerin kullanılması, bizimle iletişime geçilmesi, rezervasyon yapılması, sadakat programlarına veya diğer programlara, promosyonlara veya etkinliklere katılma), siz
  • Herkese açık veritabanları, eş pazarlama ortakları, veri şirketleri veya diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım: 
  • Bu bilgileri, Bağlı Kuruluşlar, Hizmet Sağlayıcılar, İş Ortakları veya Diğer Üçüncü Taraflarla veya aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı üzere yasaların izin verdiği şekilde paylaşabiliriz
 • Saklama Dönemi:
  • İşlem, İlişki, Kişisel Tercihler, Kullanım ve Konum Bilgilerinizi, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik veya Sosyal Medya Hesabı Bilgileri

 • Öğeler: 
  • Örnek veri öğeleri, sınırlama olmaksızın, yorumlar, görüşler, gönderiler veya profil verileri, gönderiler veya diğer bilgiler gibi sosyal medya hesap bilgilerini içerir
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar: 
  • Bu bilgileri şu amaçlarla kullanabiliriz:
   • Sosyal medya hesaplarınızın sosyal paylaşım işlevlerini kolaylaştırmak
   • Bize verilerini sağlamanıza izin verilen durumlarda, Hizmetler aracılığıyla bir arkadaşınıza mesaj göndermenize olanak tanımak
   • Çekiliş, yarışma ve benzer promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bunları yönetmek
   • Size, kendi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ve Bağlı Kuruluşlarımız ya da seçilen üçüncü taraflar adına ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz haber bültenleri veya pazarlama iletileri göndermek
   • Bir görüş veya hikaye paylaşma ya da değerlendirme veya yorum göndermenize olanak tanımak
   • Sosyal Medya Sayfalarımızdan birini "Beğenme", "Takip Etme" veya sayfalarımızla başka bir şekilde bağlantı kurmanıza ya da sayfalarımızda gönderi yayınlamanıza olanak tanımak
 • Kaynaklar
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, bizimle iletişime geçilmesi, rezervasyon yapılması, sadakat programlarına veya diğer programlara, promosyonlara veya etkinliklere katılma), siz
  • Herkese açık veritabanları, eş pazarlama ortakları, veri şirketleri, sosyal medya platformları, sosyal medya bağlantılarınız, Web Sitesi hesabınıza bağlamayı tercih ederseniz sosyal medya hesabınız veya varsa diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım: 
  • Bu bilgileri, Bağlı Kuruluşlar, Hizmet Sağlayıcılar, İş Ortakları veya Diğer Üçüncü Taraflarla veya aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı üzere yasaların izin verdiği şekilde paylaşabiliriz
 • Saklama Dönemi:
  • Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik veya Sosyal Medya Hesabı Bilgilerinizi, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.

Çerezler, Pikseller veya İşaretçiler

 • Öğeler:
  • Tercihlerinizi kaydetmek için "çerezler" (bu sitenin bilgisayarınıza gönderdiği ve sabit sürücünüzde depoladığı küçük metin dosyaları) kullanabiliriz. Örneğin bir çerez, kullanıcının oturum açma bilgilerini kaydedebilir. Bu sayede kullanıcının her seferinde oturum açmasına gerek kalmaz. Çerezler kalıcı veya geçici olabilir. Kalıcı çerezler, gelecekteki oturumlara yönelik tercihleri saklar ve belirlenen son kullanma tarihine kadar (kullanıcı tarafından daha önce silinmediği sürece) geçerli kalır. Geçici çerezlerin süresi oturumun sonunda, tarayıcı kapatıldığında sona erer.
  • Google Analytics: Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığını daha iyi anlamak ve Google Hesabınızla ve kullandığınız diğer cihazlarla bağlantılı olarak ilgi alanlarınıza dayalı reklamlar için Google Analytics'i kullanırız. Bu çerezin site kullanım bilgileri Google'a aktarılır ve Google tarafından saklanır. Google Analytics'i, şu adres üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
  • Adobe Pazarlama Bulut Cihaz Kooperatifi: WHR, farklı cihazlarda sitelerimizi nasıl kullandığınızı daha iyi anlamak ve kişiselleştirilmiş promosyonlar sunmak için Adobe Pazarlama Bulut Cihaz Kooperatifi'ne katılmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve tercihlerinizi yönetmek için şu adresi ziyaret edin: https://cross-device-privacy.adobe.com.
  • Pikseller, İşaretçiler: Biz veya üçüncü taraf reklam sunucuları, belirli sayfaları ziyaret eden kullanıcıları saymak için görünmez pikseller veya işaretçiler kullanabiliriz. Bu bilgiler toplanır, toplu olarak raporlanır ve pazarlama programlarımızı iyileştirmek ve bu Web Sitesinde ve/veya diğer sitelerde reklamları hedeflemek için kullanılabilir.
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar: 
  • Bu bilgileri şu amaçlarla kullanabiliriz:
   • Web sitemize yapacağınız bir sonraki ziyareti geliştirmek için tercihlerinizi kaydederek Web Sitesi kullanımınızı basitleştirmek
   • ABD'de, rezervasyon tamamlanmadığında size e-posta göndermek üzere Web Sitesi rezervasyon formuna girdiğiniz kişisel bilgileri toplamak (gönderme tuşuna tıklamasanız dahi)
   • Web Sitesinin nasıl kullanıldığını belirlemek (istatistiksel amaçlar veya pazarlama amaçları)
   • Özelleştirilmiş reklamları kolaylaştırmak veya tatil veya hobiler gibi belirli ürünlerin satın alınmasına veya ilgi alanlarına yönelik örüntüleri izlemek ve çevrimiçi satın alma alışkanlıklarına göre kullanıcıya özel reklamlar yayınlamak
   • Kullandığınız Google Hesabınız ve cihazlarınızla ilişkili ilgi alanına dayalı reklamları kolaylaştırmak
   • Hizmetlerimizi, kullandığınız çeşitli cihazlarda nasıl kullandığınızı anlamak ve size özel promosyonlar sunmak
 • Kaynaklar:
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın (örneğin, Hizmetlerin kullanılması) bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, siz
  • Reklamlar veya eş pazarlama ortakları, veri şirketleri ya da diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım: 
  • Bu bilgileri, sitelerimizle bağlantılı olması halinde Bağlı Kuruluşlarla, Hizmet Sağlayıcılarla veya Diğer Üçüncü Taraflarla ya da aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı gibi yasaların izin verdiği şekilde paylaşabiliriz. 
  • Üçüncü taraf reklam ortaklarının çerezleri kontrolümüz veya erişimimiz dahilinde olmamakla birlikte, bu çerezlerin satın alma veya ilgi alanlarına ilişkin örüntüleri belirlemek ve kullanıcının çevrimiçi alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş reklamlar yayınlamak için kullanılmasına izin veririz.
 • Tercihler:
  • Bu sitede kullanılan çerezlerle ilgili daha fazla bilgi ve tercih bilgileri için lütfen bu web sitesinin alt bilgisinde bulunan Çerez Onayı aracımızı ziyaret edin. 
  • Gizlilik Tercihi Reddetme Sinyalleri: Bazı İnternet tarayıcıları tarafından desteklenen reddetme tercihi sinyallerine yanıt veririz.  Sitemizi ziyaret ederken, reddetme sinyalleri cihaz ve tarayıcıya uygulanacaktır.  Reddetme tercihi sinyalinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://globalprivacycontrol.org adresini ziyaret edin. Üye hesabınızla ilişkili kişisel bilgilerinizin satılmasını veya paylaşılmasını istemiyorsanız lütfen Kişisel Bilgilerim Satılmasın veya Paylaşılmasın bölümündeki formu doldurun.
  • "Do Not Track" Sinyalleri: Mevcut durumda tarayıcılardaki "Do Not Track" (takip etme) sinyallerine yanıt vermiyoruz. Hizmet sağlayıcılarımızı da içeren üçüncü taraflar, sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlar da dahil olmak üzere zaman içinde çeşitli web sitelerinde gerçekleştirdiğiniz çevrimiçi faaliyetleriniz ile ilgili bilgi toplayabilir. Çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında toplanan verilerle ilgili seçimleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutads.info ve networkadvertising.org adreslerini ziyaret edin.
  • İnternet Tabanlı Reklamlar: Sitelerdeki çevrimiçi faaliyetlerle ilgili bilgilere dayalı olarak Hizmetlerimize veya başkalarının hizmetlerine eriştiğinizde ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler için reklam sunmak amacıyla üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanabiliriz. Bu şirketler, çevrimiçi kullanımınız hakkında veri toplamak ve tüm cihazlarda sizi tanımak için tarayıcınızda benzersiz bir çerez (piksel etiketleri kullanmak dahil) kullanabilir. Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek ve cihaz tarayıcılarınızda nasıl reddedeceğinizi öğrenmek için www.aboutads.info ve www.networkadvertising.org adreslerini ziyaret edin. Ayrıca hesap ayarlarınızı gözden geçirerek ve bilgilerinizin reklam ortaklarıyla paylaşılmasını kısıtlayarak veya reklam ortakları tarafından paylaşılan bilgilere göre reklamları özelleştirerek belirli sosyal medya platformlarında da bu ret işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Saklama Dönemi:
  • Çerezler, Pikseller veya İşaretçilerden sizin hakkınızda toplanan bilgileri, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.

Hassas Kişisel Bilgiler

 • Öğeler: 
  • Örnek veri öğeleri arasında sınırlama olmaksızın Sosyal Güvenlik veya diğer resmi kimlik numaranızı, hesap oturum açma bilgilerinizi, finansal hesabınızı, banka kartınızı veya kredi kartınızı (gerekli tüm güvenlik veya erişim kodları, parola veya hesaba erişmeyi sağlayan kimlik bilgileriyle birlikte) ya da coğrafi konumunuzu, ırk veya etnik kökeninizi ortaya çıkaran kişisel bilgiler ve bizimle iletişim kurduğunuzda posta, e-posta veya metin mesajlarınızın içeriği yer alır.
 • Meşru Ticari Menfaatler/Amaçlar:
  • Bu verileri, dolandırıcılığı önleme veya uyumluluk doğrulaması gibi gerekli durumlarda ya da vergi, finansal işlem gibi yasaların gerektirdiği durumlarda veya diğer amaçlarla sizi daha kesin bir şekilde tanımlamak için kullanabiliriz
  • Bu bilgileri, geçerli yasalar uyarınca izin verilen şekilde Hizmetlerimizi sağlamak veya geliştirmek; güvenlik olaylarını önlemek, tespit etmek ve araştırmak; bize yöneltilen kötü amaçlı, aldatıcı, hileli veya yasa dışı eylemlere karşı koymak; gerçek kişilerin fiziksel güvenliğini sağlamak; kısa süreli geçici kullanım doğrultusunda; sınırlama olmaksızın müşteri hizmeti sağlama, müşteri bilgilerini doğrulama, ödemeleri işleme gibi işletme adına hizmetler sağlamak veya işletme adına diğer benzer hizmetleri sağlamak için kullanabiliriz.
  • Hassas Kişisel Bilgilerinizin kullanımına ilişkin sınır:
   • Hassas Kişisel Bilgilerinizi, hakkınızdaki özelliklere ilişkin çıkarımda bulunmak için veya geçerli yasalar uyarınca izin verilenler dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanmayız.
 • Kaynaklar:
  • Yukarıda açıklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizimle etkileşimde bulunduğunuzda (örneğin, bizimle iletişime geçilmesi, rezervasyon yapılması, sadakat programlarına veya diğer programlara, promosyonlara veya etkinliklere katılma), siz
  • Herkese açık veritabanları, veri şirketleri veya diğer üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklar
 • Paylaşım: 
  • Bu bilgileri, Bağlı Kuruluşlar, Hizmet Sağlayıcılar ile veya aşağıda "Bilgilerin İfşası" bölümünde açıklandığı üzere yasaların izin verdiği şekilde paylaşabiliriz.
 • Saklama Dönemi:
  • Hassas Kişisel Bilgilerinizi, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.

Tüm Kategoriler

Hassas Kişisel Bilgiler için belirtilen sınırlamalara tabi olarak yukarıdaki tüm kategorilerden elde edilen veriler, veri analizi, denetimler, dolandırıcılık eylemlerini izleme ve önleme, iç kalite teminatı, yeni ürünler geliştirme, Hizmetlerimizi geliştirme, yasal gerekliliklere veya süreçlere uymamıza yardımcı olma, Kullanım Koşulları veya herhangi bir ürün, hizmet veya programa ilişkin hüküm ve koşullar ile uyumluluğu tatbik etme, Hizmetlerimizi korumaya, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirlemeye ve iş faaliyetlerimizi yürütmeye ve genişletmeye yardımcı olma gibi meşru ticari menfaatlerimiz/amaçlarımız için de kullanılabilir. Küresel ölçekte kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere yanıt vermek; faaliyetlerimizi veya Bağlı Kuruluşlarımızın ya da diğer üçüncü tarafların faaliyetlerini korumak; haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya mülkiyetimizi ya da Bağlı Kuruluşlarımızın, sizin veya diğer üçüncü tarafların haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak ya da çözüm yollarına başvurabilmemiz veya bizim, Bağlı Kuruluşlarımızın veya diğer üçüncü tarafların görebileceği zararları sınırlandırabilmek için bunları paylaşabilir veya ifşa edebiliriz.

Otomatik Karar Alma ve Profil Çıkarma

Geçerli yasalar kapsamında sizinle ilgili yasal veya önemli etkiler oluşturan kararların verilmesi doğrultusunda Kişisel Bilgilerinizle otomatik karar alma veya profil çıkarma işlemi gerçekleştirmeyiz.

Kişisel Olmayan Bilgiler

Hizmetleri ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla birlikte kullanım bilgilerini toplayabiliriz. Bu bilgiler; tarayıcı türü ve/veya ayarları, işletim sistemi, sunulan sayfalar, saat bilgisi, talep kaynağı, önceki sayfa görüntülemesi ve benzer verileri içerebilir. Bu bilgileri analiz edebilir ve ziyaretçilerin hizmetlere nasıl ulaştığını, hangi içeriklerin popüler veya en alakalı olduğunu ve belirli içerik veya reklamlarla hangi tür ziyaretçilerin ilgilendiğini belirleyebilmek için bu bilgileri kullanabiliriz.  Kişisel olmayan bilgileri, site trafiğini analiz etmeye yardımcı olmak, müşteri ihtiyaçlarını ve eğilimlerini anlamak, hedefli promosyon etkinlikleri yürütmek ve hizmetlerimizi geliştirmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanırız. Bu tür verileri kendi başına anonimleştirilmiş biçimde kullanabilir veya başkalarından alınan bilgilerle toplu hale getirebiliriz. Bu tür verileri, bu ve diğer amaçları yerine getirmek için bağlı kuruluşlarımızla ve üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Ancak toplu hale getirilmiş veya anonimleştirilmiş veriler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Analizimizi ve belirli kişisel olmayan bilgileri üçüncü taraflara sağlayabiliriz (onlar da bu bilgileri ilgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş reklamlar sunmak için kullanabilir) ancak bu, sizi kişisel olarak tanımlamaz.

Daha sonra geçerli yasalar uyarınca sizi bir birey veya hane ferdi olarak tanımlamamıza olanak sağlayacak şekilde kullanım verilerinizi ilişkilendirir veya anonim verilerinizi sağladığınız Kişisel Bilgiler ile yeniden tanımlarsak birleştirilmiş bu verileri Kişisel Bilgi olarak ele alırız.

Bilgilerin İfşası. Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde, Kişisel Bilgilerinizi aşağıda açıklandığı gibi paylaşabiliriz.

 • Bağlı Kuruluşlar: Yasalarca yasaklanmadığı sürece, burada açıklanan amaçlar için Kişisel Bilgilerinizi bize ifşa ettiğiniz anda doğrudan ya da dolaylı olarak bizim kontrolümüzde ya da ortak kontrolümüzde bulunan herhangi bir kuruluşa ("Bağlı Kuruluşlar"). Yayınlanma tarihi itibarıyla Bağlı Kuruluşlarımız hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen güncel  Faaliyet Raporumuza  bakın.
 • Hizmet Sağlayıcılar: Bilgilerinizi; seyahat hizmetleri, finansal hizmetler ve/veya vergi hizmetleri, tatil sigortası, web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme veya kredi kartı işleme, sipariş karşılama, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapı sağlama, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi gibi hizmetleri bizim hesabımıza yerine getiren hizmet sağlayıcılarımıza, yasal danışmanlara, muhasebecilere, bizim hesabımıza denetim veya diğer hizmetleri yerine getiren hizmet sağlayıcılarımıza ifşa edebiliriz.
 • İş Ortakları: Tercihlerinize uygun olarak, size ilgilendiğiniz hizmetleri sunmak veya pazarlamak için Kişisel Bilgilerinizi iş ortaklarıyla paylaşabiliriz. Örneğin, rezervasyonları kolaylaştırmak, düzenlemeler gerçekleştirmede veya talep edilen ürün veya hizmetlerde size yardımcı olmak amacıyla ya da sadakat programımız veya iş ortaklarımızın programlarından biriyle bağlantılı olarak (örneğin, puan kazanmak veya kullanmak için) otel ve tatil tesisi, hava yolu, araç kiralama hizmeti, perakende mağazası, kredi kuruluşu ve diğer üçüncü tarafların sahipleri veya işletmecileriyle paylaşabiliriz. Promosyonlara, çekilişlere veya etkinliklere bir üçüncü tarafla ortak sponsor olabilir ve bu etkinlikleri kolaylaştırmak için sağladığınız verileri paylaşabiliriz. Ayrıca, hizmet taleplerinizi karşılamak için verilerinizi otellerde veya tatil tesislerinde bulunan spa, golf, emanet ve yemek sağlayıcıları gibi üçüncü taraf yardımcı hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Söz konusu üçüncü taraflara ek veri sağlarsanız bu veriler, ilgili tarafların gizlilik uygulamalarına tabi olacaktır..
 • Üçüncü Taraflar: Pazarlama tercihlerinize veya diğer tercihlerinize tabi olarak (onay dahil olabilir), Kişisel Bilgilerinizi onların iş amaçları veya kendi iş amaçlarımız doğrultusunda ücret karşılığında belirli üçüncü taraflarla lisanslayabilir, satabilir veya başka bir şekilde paylaşabiliriz. Söz konusu üçüncü taraflar, daha önce bizimle ilişkili olan devre mülk kuruluşlarını veya reklam ağı hizmetleri amaçları doğrultusunda üçüncü tarafları içerebilir. Söz konusu kuruluşlarla paylaşıldıktan sonra bu Kişisel Bilgiler üçüncü tarafın gizlilik uygulamalarına tabi olabilir.
 • Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik: Kullanıcılara değerlendirmeler, mesaj panoları gibi içerikler veya diğer içerikler gönderebilecekleri olanaklar sunabiliriz. Bu alanlarda ifşa edilen tüm bilgiler, herkese açık bilgiler haline gelir. Kişisel Bilgilerinizi ifşa etmeye karar verirken daima dikkatli olmalısınız. Bilgi sağladığınız web sitesi operatörleri de dahil olmak üzere diğer kullanıcıların gizlilik uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorumluluğumuz yoktur.
 • Birleşme veya Satın Alma: Birleşme, konsolidasyon, elden çıkarma, ayrılma veya varlıklarımızın tümünü ya da büyük bir kısmını satın alma yoluyla işletmemizin veya Bağlı Kuruluşlarımızın işletmelerinin herhangi bir kısmını satın alan üçüncü taraflara Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebiliriz.
 • Yasaların İzin Verdiği İfşa: Bizim ve/veya Bağlı Kuruluşlarımızın, sizin veya başka üçüncü tarafların haklarımızı, çıkarlarımızı, gizliliğimizi, mülkiyetimizi veya güvenliğimizi korumak, taleplere yanıt vermek amacıyla yasalar ya da yasal sürecin izin verdiği veya gerektirdiği takdirde, emniyet yetkililerine, devlet kurumları ya da kamu kurumlarına, düzenleyici makamlara ve/veya bilgilerinizi almak için uygun yasal yetki veya gerekçeye sahip olan diğer kişilere Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

Bilgi Koruma Tedbirleri

Kişisel Bilgilerinizin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, izinsiz erişime açılmasını veya ifşa edilmesini, değiştirilmesini ya da imha edilmesini korumaya yardımcı olmak için makul ve uygun fiziksel, teknik ve idari prosedürleri devreye almış bulunuyoruz. Ne yazık ki hiçbir güvenlik sistemi %100 güvenli olmadığından bize Hizmetler aracılığıyla sağladığınız tüm bilgilerin güvenliğini garanti edememekteyiz.

Diğer Önemli Bilgiler

 • Diğer Bireyler: Bize başkası hakkında bilgi sağlamanız durumunda işbu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar doğrultusunda ilgili kişiden buna yönelik izin almış olmanız gerekir.
 • Web Sitesi Bağlantıları: Hizmetler, tarafımızca işletilmeyen sitelere bağlantı verebilir. Bu tarafların verilerinizi nasıl topladıklarına dair veya uygulamaları, politikaları ve güvenlik önlemleriyle ilgili olarak hiçbir kontrolümüz veya sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu taraflara herhangi bir veri sağlamadan önce diğer sitelerde bulunan gizlilik bildirimlerini okumanız gerekir.
 • Sosyal Medya Platformları veya Siteleri: Söz konusu sosyal medya platformu veya site sağlayıcıları, RIM veya başka bir uygulama geliştiricisi veya sağlayıcısı, işletim sistemi sağlayıcısı, kablosuz iletişim hizmeti sağlayıcısı veya cihaz üreticisi gibi üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve/veya uygulamalarından ve/veya bu taraflara ifşa ettiğiniz herhangi bir veriden sorumlu değiliz.
 • Reşit Olmayan Kişiler: 18 yaşından küçük kişilerin Kişisel Bilgilerini bilerek toplamaz veya İşlemeyiz. Hizmetlerimizin hiçbir bölümü 18 yaşından küçük kişilere yönelik değildir. Bu tür verileri kazara toplar veya İşlersek silmemizi talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Veri Aktarımları: Küresel bir şirket olarak bilgilerinizi, ülkeniz dışında bulunan ve bilgi koruma standartlarının farklılık gösterebileceği belirli üçüncü taraflara aktarabiliriz (ör. bilgileriniz, diğer yargı bölgelerindeki sunucularda saklanabilir). Avrupa Komisyonunun yeterlilik kararı, Model Maddeler veya diğer geçerli mekanizmalar gibi, Kişisel Bilgilerinizin aktarımını ve kullanımını düzenleyen uygun tedbirleri alırız. Mevcut güvenlik tedbirleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
 • Saklama Dönemi: Kişisel Bilgilerinizi, yasalarca daha uzun bir süreyle gerekli kılınan veya izin verilen ya da kayıtların saklanmasını gerektiren, bekleyen bir hak talebi veya dava gibi yasal bir sürecin gerektirdiği durumlar haricinde, burada belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklarız.

Seçimleriniz ve Haklarınız

 • Pazarlama Tercihleri: E-postalarımızdaki abonelikten çıkma işlevini kullanarak pazarlama iletilerimizi almayı reddedebilir veya aşağıdaki "Bize Ulaşın" bölümünde belirtilen şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Onayı Geri Alma: Kişisel Bilgilerinizi İşlememiz için bize vermiş olduğunuz her türlü onayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
 • Erişim / Bilgi Edinme Hakkı: Hakkınızda işlediğimiz Kişisel Bilgilere erişebilirsiniz. Kişisel Bilgilerinizin kopyalarını edinmeye ya da bunlara erişmeye yönelik her türlü talep, aşağıda belirtildiği şekilde bizimle iletişim kurularak yazılı olarak yapılmalıdır. Bazı yargı bölgelerinde ilgili idari maliyetleri karşılamak için itibari bir ücret talep etme hakkına sahip olabiliriz. Ayrıca kimliğinizi doğrulamanızı ve talebinizle ilgili ek detaylar vermenizi talep edebiliriz.
  • Geçerli yasalar uyarınca izin verildiği üzere, önceki 12 ay içinde hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgilerin veya kişisel bilgi kategorilerinin bir kopyasını talep etme ve e-posta yoluyla ya da diğer elektronik taşınabilir ve kullanılabilir biçimlerde ücretsiz olarak alma hakkına sahipsiniz. Önceki 12 ay içinde kişisel bilgilerinizi yönetme şeklimize ilişkin olarak şu kategorilere göre bilgi edinme talebinde de bulunabilirsiniz: toplanan kişisel bilgiler; kişisel bilgi kaynakları; kişisel bilgilerinizi toplama ve satma ya da paylaşma amaçları; kişisel bilgilerinizi bir ticari amaç doğrultusunda paylaştığımız üçüncü taraflar ve bununla ilgili olarak paylaşılan kişisel bilgi kategorileri; kişisel bilgilerinizi sattığımız veya paylaştığımız üçüncü taraf kategorileri ve bununla ilgili olarak satılan kişisel bilgi kategorileri. Geçerli yasalar uyarınca izin verilen şekilde, aşağıdaki "Talep Gönderme" bölümünde belirtildiği üzere 12 ayda en fazla iki kez Bilgi Edinme Hakkı talebinde bulunabilirsiniz.
 • Reddetme Hakkı: Geçtiğimiz 12 ay içinde, başka bir şekilde reddetmiş olmadığınız sürece WHR, İletişim Bilgilerinizi geçmişte Wyndham'a bağlı bir devre mülk şirketine satmış veya bu şirketle paylaşmış olabilir ve diğer web sitelerinde size hedefli reklamlar göstermek için belirli çevrimiçi veya İnternet izleme verilerini reklam ağı şirketlerine satmış veya bu şirketlerle paylaşmış olabilir. Geçerli yasalar uyarınca izin verilen şekilde bireyler, Kişisel Bilgilerinin satılmasını veya paylaşılmasını reddedebilir ve bu hakkı aşağıdaki bağlantıda açıklandığı şekilde kullanabilirler: Kişisel Bilgilerim Satılmasın veya Paylaşılmasın
 • Düzeltme: Hakkınızda muhafaza ettiğimiz Kişisel Bilgilerin doğruluğunu sağlamak için makul adımlar atarız. Bize doğru ve eksiksiz bilgiler göndermekten ve bu bilgiler değiştiği takdirde bizi zamanında haberdar etmekten sorumlusunuz. Yanlış veya eksik verileri düzeltmemizi talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Silme: Kişisel Bilgilerinizin silinmesini talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizi değerlendirir ve yasalar kapsamında herhangi bir muafiyet söz konusu değilse, başka bir şekilde daha uzun süreli bir yasal gerekliliğe tabi değilse veya bekleyen bir hak talebi veya dava nedeniyle saklanması gereken bilgiler kapsamında değilse bilgileri silip silemeyeceğimizi belirleriz.
 • İşleme İtirazı: Kişisel Bilgilerinizin herhangi bir şekilde İşlenmesine itiraz etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizi değerlendirir ve İşleme faaliyetinin devamına ilişkin herhangi bir yasal veya başka bir gerekçeye sahip olup olmadığımızı belirleriz.
 • Veri Taşıma / Aktarımlar:: Kişisel Bilgilerinizi başka bir şirkete göndermenize olanak sağlayacak bir formatta almayı talep edebilir ya da doğrudan başka bir şirkete aktarmamız yönünde talimat verebilirsiniz.
 • Ayrımcılığa Uğramama Hakkı: Geçerli yasalar, ürün ve hizmet sunmayı reddetmek veya farklı bir seviyede veya kalitede ürün ve hizmet sunmak, farklı fiyatlar yansıtmak veya gizlilik haklarını kullanan mukimlere ceza uygulamak gibi, bireylere haklarını kullanmaları nedeniyle ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır. Ancak bunun, mukimlerin verilerinin işletmeye sağladığı değerle makul bir şekilde ilişkili olduğu durumlar hariçtir.
 • Karara İtiraz Hakkı: Bireysel gizlilik hakları talebinizin reddedilmesi üzerine, aşağıdaki "Bize Ulaşın" bölümünde belirtilen şekilde bizimle iletişime geçerek kararımıza itiraz edebilirsiniz.

AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirtildiği şekilde AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi ("AB - ABD DPF"), AB-ABD DPF'nin Birleşik Krallık Uzantısı ve İsviçre-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi ("İsviçre-ABD DPF") ile uyumlu faaliyet gösteririz.

AB-ABD DPF'ye ve AB-ABD DPF'nin Birleşik Krallık Uzantısına istinaden Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak AB-ABD DPF İlkelerine uyduğumuzu ve İsviçre-ABD DPF'ye istinaden İsviçre'den alınan kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak İsviçre-ABD DPF İlkelerine uyduğumuzu ABD Ticaret Bakanlığı'na onaylattık.

Gizlilik Bildirimimizdeki şartlar ile AB-ABD DPF İlkeleri ve/veya İsviçre-ABD DPF İlkeleri (topluca "İlkeler") arasında herhangi bir çelişki olması halinde İlkeler geçerli olacaktır. Veri Gizliliği Çerçevesi Programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikamızı görüntülemek için lütfen https://www.dataprivacyframework.gov/ adresini ziyaret edin.

İlkeler uyarınca, Kişisel Bilgilerinizi bizim adımıza çalışan üçüncü taraflarla paylaştığımızda, zarara yol açan olaydan sorumlu olmadığımızı kanıtlayamadığımız sürece, AB-ABD DPF'ye uyulmamasından sorumlu tutulabiliriz.

AB-ABD DPF ve AB-ABD DPF'nin Birleşik Krallık Uzantısı ve İsviçre-ABD DPF'ye uygun olarak; AB-ABD DPF'ye ve AB-ABD DPF'nin Birleşik Krallık Uzantısına ve İsviçre-ABD DPF'ye istinaden alınan kişisel verileri işlememizle ilgili çözümlenmemiş şikayetler konusunda AB Veri Koruma Yetkilileri (DPA'lar) ve Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) ve İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu (FDPIC) tarafından kurulan komisyonun tavsiyelerine uymayı ve iş birliği yapmayı taahhüt ediyoruz.

AB-ABD DPF kapsamındaki taahhütlerimiz, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'nun soruşturma ve yaptırım yetkilerine tabidir. AB-ABD DPF Ek I'de açıklandığı üzere bazı durumlarda, diğer yollarla çözülemeyen şikayetleri çözüme kavuşturmak için bağlayıcı tahkime başvurma hakkına sahipsiniz.

Kişisel bilgilerinizi işlerken AB-ABD DPF İlkelerine nasıl uyduğumuz konusunda şikayetleriniz veya sorularınız varsa lütfen aşağıda açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Kişisel Bilgilerinizi İşleme biçimimiz hakkında bir şikayetiniz ya da endişeniz olursa bunu gidermeye çalışırız. Şikayetinizi/endişenizi yetkili veri koruma makamınıza da yöneltebilirsiniz. Gizliliğe ilişkin herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa veya Kişisel Bilgileriniz, Seçimleriniz, Haklarınız veya Kişisel Bilgilerinizin İşlenmesiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmak istiyorsanız lütfen  privacy@wyndham.com adresine e-posta gönderin. Alternatif olarak 1-866-554-1236 numaralı telefonu arayabilir (ücretsiz)  veya aşağıdaki adrese yazı gönderebilirsiniz:

Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
22 Sylvan Way
Parsippany, New Jersey 07054, ABD
Dikkatine: Legal Privacy (Hukuki Gizlilik)

Talep Gönderme

Kişisel Bilgilerinizle ilgili talepte bulunmak için lütfen e-posta adresinizi, adınızı ve soyadınızı, geçerli ikamet adresinizi, telefon numaranızı ve kayıtlarımızda bulunan mevcut bilgilerle eşleşen Wyndham Rewards numaranızı (varsa) belirtin.  Kimliğinizi yalnızca bu bilgilere dayanarak doğrulayamadığımız durumlarda ek bilgiler talep edebiliriz. Yasaların gerektirdiği şekilde bireylerden alınan doğrulanabilir taleplere yanıt veririz.

Yetkili Temsilci

Sizin adınıza herhangi bir hak talebinde bulunmak için yetkili bir temsilci atamak istediğiniz ölçüde, sizden adınız ve soyadınız, ikamet adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız ile yetki vermek istediğiniz temsilcinin adı ve soyadı, adres bilgileri ve sizinle ilişkisini (örneğin bir avukat, aile üyesi veya başka bir taraf) içeren yazılı ve imzalı bir yetki belgesi sağlamanızı isteriz. Temsilci yetki belgesini lütfen şu adrese gönderin:  Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, Attn: Legal Privacy (Hukuki Gizlilik).  Tüm talepleri inceleriz ve doğrulama amacıyla ek ayrıntılar talep edebiliriz. Lütfen unutmayın: Yetkili temsilciler tarafından sizin adınıza iletilen talepleri yerine getirebiliriz ancak dolandırıcılığı önleme amacıyla, öncelikle kayıtlarımızda bulunan mevcut e-posta adresinize veya e-posta adresiniz yoksa kayıtlarımızda bulunan mevcut posta adresinize yanıt vermek suretiyle doğrudan size yanıt veririz.

Finansal Teşvikler

Wyndham Rewards® program üyelerine, konaklamalarda indirimli fiyatların yanı sıra indirimli veya ücretsiz konaklamalar ya da diğer ürünler için kullanılabilecek Wyndham Rewards puanları kazanma fırsatı sunuyoruz. Programın maddi hüküm ve koşulları https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-rewards/terms adresinde mevcuttur.  İletişim Bilgileri, Benzersiz Tanımlayıcılar (öncelikli olarak Rewards Üyelik Kimliğiniz) ve İşlem, İlişki, Web Sitesi Kullanımı ve Konum Bilgileriniz, Rewards üyeliğinizi yönetmek ve indirimli fiyatları, puanları ve diğer üyelik avantajlarını sağlamak için kullanılır. https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-rewards/join adresini ziyaret ederek Rewards Üyesi olarak kaydolabilir veya https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-rewards/contact-us adresinde açıklandığı şekilde Üye Hizmetleri ile iletişime geçip üyeliğinizi sonlandırarak finansal teşvikten çekilebilirsiniz. Wyndham Rewards programıyla ilişkili finansal teşvikler ve Rewards üye verilerinin karşılık gelen değeri, Wyndham Rewards üyeleri tarafından elde edilen gelirin Rewards üyesi olmayan tipik konuklarla karşılaştırmalı olarak analiz edilmesiyle hesaplanmıştır.

Kaliforniya Shine-the-Light Yasası Kapsamında Kaliforniya Gizlilik Hakları

Kaliforniya’nın "Shine the Light" yasası kapsamında (Kal. Med. Kanunu § 1798.83), Kaliforniya'da ikamet eden ve bize belirli kişisel bilgileri sağlayan kişiler, üçüncü tarafların doğrudan pazarlama kullanımları doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaştığımız Kişisel Bilgiler (varsa) hakkında bizden ücretsiz olarak bilgi talep etme ve bilgi edinme hakkına sahiptir.  Söz konusu talepler, önceki takvim yılında ilgili üçüncü taraf paylaşımları hakkında bilgi edinmek için her takvim yılında bir kez yapılabilir.  Böyle bir talepte bulunmak için lütfen  1-866-554-1236 numaralı telefonu arayın (ücretsiz),  privacy@wyndham.com  adresine e-posta gönderin veya şu adrese bir yazı iletin: 22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, Attn: Legal Privacy (Hukuki Gizlilik). Talep, talepte bulunan kişinin Kaliforniya'da ikamet eden bir kişi olduğunu tasdik etmeli ve güncel bir Kaliforniya adresi sağlamalıdır.

Gizlilik Bildirimi Değişiklikleri

Bu Gizlilik Bildirimini muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz; son revizyon tarihi bu bildirimin başında yer almaktadır.

Sizinle ilgili daha önce topladığımız bilgileri İşleme amacımızı, türümüzü veya şeklimizi değiştirmemiz gerekirse bunu yalnızca sizi bilgilendirdikten ve geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde açık onayınızı aldıktan sonra yaparız.